Per què prefereix la bateria SMF que la bateria àcid de plom?

- Aug 06, 2018-

Encara utilitza una bateria d'àcid de plom per al vostre inversor? Sap vostè que aquestes bateries donen fums de plom que contaminen l'aire que l'envolta en gran mesura? Ara, quan respireu aquest aire, espero que enteneu quant de dany està causant la vostra salut. No només els que pateixen, sinó tota la família.

Aquestes bateries de plom àcid emeten fums nocius quan es carreguen. Les plaques de plom a la bateria reaccionen amb àcid i aigua en el procés d'emmagatzematge d'electricitat. Aquests escalfen la bateria, de manera que els vapors de plom s'emeten a l'atmosfera.

Ara bé, si la bateria es troba en un espai amb aire condicionat, podria ser encara més perillós ja que no hi ha aire fresc per diluir els vapors de plom que continuaran generant-se i que tornaran a circular.

Però ja no cal preocupar-se de res: Manteniment tancat, arriben les Bateries Lliures, més conegudes com SMF. Aquestes bateries estan totalment segellades. Les bateries SMF són molt recomanables per als inversors. Són segurs i sense manteniment. Aquestes bateries completament segellades no emeten fums. No necessiten cap recobriment d'aigua en comparació amb una bateria d'àcid de plom, per tant, elimina qualsevol tipus de manteniment. El temps de càrrega d'aquestes bateries SMF és molt menor en comparació amb una bateria normal.

Nama té bateries SMF de gran abast per a la seva elecció, si us plau contacteu amb nosaltres si teniu cap interès a les nostres bateries SMF, us donarem la nostra millor oferta.